Doelgroep

Iedereen wil graag meedoen in de maatschappij en erbij horen. Voor mensen met een beperking is dit niet vanzelfsprekend. Op het moment dat hier ondersteuning bij gevraagd wordt is Passe-Partout er voor het kind, de adolescent, het gezin en het gehele systeem.

Passe-Partout Zorg biedt ondersteuning, begeleiding en behandeling aan kinderen en (jong)volwassenen van met een ontwikkelbeperking zoals:

  • ASS: Autisme Spectrum Stoornis (PDD-NOS, Asperger, Klassiek autisme, MCDD)
  • AD(H)D: Attention Deficit (Hyperactivity)
  • Gilles de la Tourette
  • Sociaal Communicatieve Stoornis
  • NLD: Nonverbal Learning Disabilities
  • DCD: Developmental Coordination Disorder
  • ODD: Oppositional Defiant Disorder
  • Angststoornissen
  • Hechtingsproblematiek
  • enn aanverwante beperkingen

en/ of een verstandelijke beperking (minimaal IQ van 60)