Kinderopvang

Passe-Partout Zorg vindt het erg belangrijk om een goede relatie te onderhouden met de kinderopvang. Op deze manier kunnen zowel de kinderopvang als Passe-Partout elkaar helpen om een optimale ontwikkeling van de kinderen en (jong) volwassenen te bewerkstelligen. Wij delen onze kennis en ervaring graag met de kinderopvang en denken mee in het creëren van passende oplossingen en methodieken.

Een kinderdag verblijf kan pedagogische begeleiders van Passe-Partout Zorg inzetten om een kind te oberveren. Hierna kan de pedagogisch begeleider aan de hand van de beeldvorming adviezen en handvatten bieden aan de medewerkers van het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal. Hij stemt af met de ouders en indien van toepassing met de school. Wanneer het kind meer ondersteuning nodig heeft tijdens activiteiten kan ook <praktische ondersteuning> ingezet worden, die zich richt op het kind.

Passe-Partout Zorg biedt verschillende workshops en cursussen voor deskundigheidsbevordering. O.a. het ABC circuit (Autisme Belevings Circuit).