Scholen

Passe-Partout Zorg vindt het erg belangrijk om een goede relatie te onderhouden met het onderwijs. Op deze manier kunnen zowel de scholen als Passe-Partout elkaar helpen om een optimale ontwikkeling van de kinderen en (jong) volwassenen te bewerkstelligen. Wij delen onze kennis en ervaring graag met scholen en denken mee in het creëren van passende oplossingen en methodieken.

Zo kunnen scholen pedagogische begeleiders van Passe-Partout Zorg inzetten om een bijdrage te leveren binnen het onderwijssysteem. Bijvoorbeeld door begeleiding te bieden aan individuele kinderen op school, door stagebegeleiding te geven aan studenten die stage lopen, door specifieke voorlichting te geven aan docenten over ontwikkelingsstoornissen of door samen met school passend onderwijs te creëren dat aansluit bij specifieke leerlingen.

Passe-Partout Zorg biedt verschillende workshops en cursussen voor deskundigheidsbevordering. O.a. het ABC circuit (Autisme Belevings Circuit).