Werkplekken/bedrijven

Passe-Partout Zorg ondersteunt werkgevers bij het vinden of begeleiden van werknemers met een ontwikkelingsstoornis zoals autisme, adhd of een licht verstandelijke beperking.

Werkgevers van nu, willen graag maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ze willen ook kansen geven aan mensen die anders wellicht aan de “zijlijn” blijven staan. Niet zo gek want deze mensen kunnen een grote meerwaarde zijn voor het bedrijf.

Het aantrekken van iemand met een beperking past bij het maatschappelijk verantwoord ondernemen en toont de sociale betrokkenheid van een onderneming. Vandaar dat de overheid dit stimuleert. Dit maakt dat het naast een positieve inbreng ook financieel aantrekkelijk kan zijn.

Wel vraagt het leiding geven aan deze mensen soms (tijdelijk) extra kennis en tijd. Bijvoorbeeld bij: onderlinge communicatie, sociale relaties, flexibiliteit, invoelingsvermogen, sociale know-how en (werk-)druk. Passe-Partout kan u ondersteunen met deze kennis.

Omdat er bij het aannemen van iemand met een arbeidshandicap papieren 'rompslomp' komt kijken kan dit voor bedrijven een argument zijn om het goede voornemen nog even op de lange baan te schuiven. Jammer aangezien zowel de werkgever als de werknemer/deelnemer elkaar veel kunnen bieden. Passe-Partout Zorg ondersteunt hierbij en kan de 'rompslomp' uit handen nemen.

Hoe de ondersteuning eruit ziet, is helemaal afhankelijk van de persoon en is zodoende resultaatgericht maatwerk. Doordat wij veel deelnemers/cliënten ook op andere levensgebieden begeleiden (bijvoorbeeld wonen en vrije tijd), hebben we veel kennis van de persoon en kunnen we integraal gericht te werk gaan. We gaan altijd uit van de eigen talenten en krachten. Deze proberen we af te stemmen op de persoonlijke omstandigheden en de behoeftes van zowel de werknemer /deelnemer als de werkgever. De ondersteuning kan worden gefinancierd door UWV, AWBZ, gemeente of door werkgevers zelf.

Training & coaching interne werkbegeleiders / werkgevers

De praktijk leert dat adequate begeleiding en ondersteuning nodig is voor duurzame plaatsing van werknemers met een psychische- en/of ontwikkelbeperking. Kennis bij werkgever en collega’s, over de beperking en de gevolgen daarvan op de werkomgeving, is daarbij essentieel. Doormiddel van een training (eventueel gecombineerd met coaching), voor werkgevers en collega werknemers wordt de interne ondersteuning op de werkplek te versterkt.