Wat doen we

Passe-Partout Zorg biedt verschillende vormen van behandeling, begeleiding en opvang. Alle ondersteuning worden zoveel mogelijk aangepast op de mogelijkheden, beperkingen en behoeften van het kind of de jong volwassenen en zijn systeem.

Passe-partout zorg - Wat doen we -

Individuele begeleiding

Het doel van begeleiding is om de mogelijkheden uit te breiden en competenties te vergroten. Bjivoorbeeld: ondersteuning en/of ontlasting van ouders, structuur aanbrengen, ondersteunen bij en het oefenen(inslijten) van vaardigheden op het gebied van zelfstandigheid, zelfredzaamheid, omgang emoties, sociale vaardigheden, inzicht en acceptatie van de beperking etc. AANBOD BEGELEIDING & ONDERSTEUNING

Passe-partout zorg - Wat doen we -

Dagbesteding; Leren & Werken

Met Leert & Werkt helpen we deelnemers doormiddel van verschillende ondersteuningstrajecten op weg naar een passende arbeidsplek, een studie of een zinvolle dagbesteding. Meedoen, en zoveel mogelijk zelfstandigheid is hierbij het uitgangspunt. AANBOD DAGBESTEDING, LEREN & WERKEN 

Passe-partout zorg - Wat doen we -

Vrije tijd; Logeren & groepsbegeleiding

Enerzijds helpt Passe-Partout Zorg de kinderen/jongeren hun tijd op een goede manier in te vullen en zorgt voor een leuke, ontspannende en leerzame tijd. Het ontwikkelen van sociaal emotionele vaardigheden staat hierbij centraal. Anderzijds leidt de begeleiding ervoor dat de ouders/verzorgers en andere gezinsleden de rust en ruimte krijgen om tot zichzelf en tot elkaar te komen. AANBOD TIJDELIJK VERBLIJF, GROEPSBEGELEIDING & VRIJE TIJD

Passe-partout zorg - Wat doen we -

Behandeling

Het doel van de behandeling is te leren omgaan met alledaagse of complexe gebeurtenissen die te maken hebben met de beperking. We bieden handvatten om de gevolgen van de beperkingen in het dagelijks leven te kunnen hanteren zodat de client meer greep krijgt op zichzelf en zijn omgeving. Dit door het vergroten van het inzicht in de eigen mogelijkheden en beperking. En het aanleren van vaardigheden op het gebied van zelfstandigheid, zelfredzaamheid, emoties, sociale vaardigheden, zelfbeeld, weerbaarheid, communicatie, etc. AANBOD BEHANDELING & TRAINING