Behandeling

Individuele Behandeling

Bij de individuele behandeling wordt uit gegaan van de individuele problemen van het kind. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende methodieken. Soms worden er standaard lessen uit deze methodieken gebruikt maar er wordt vooral gebruik gemaakt van lessen die helemaal geschreven zijn op het individuele probleem van het kind. Elk kind is uniek en heeft een eigen unieke begeleiding & behandeling nodig. 


Passe-partout zorg - Behandeling -

Ik en jij, voelen, denken en doen

Met behulp van uiteenlopende oefeningen, spelletjes en informatie worden in zes verschillende trainingsblokken van drie bijeenkomsten de kinderen allerlei praktische dingen aangeleerd die zij kunnen gebruiken in het dagelijks leven. Thema blokken: Iedereen is anders; psycho-educatie, Communicatie en sociale vaardigheden, Gevoelens en emotieregulatie, omgaan met gevoelens en gedachten, Voelen, denken en doen, Weerbaarheid en pesten MEER INFORMATIE

Passe-partout zorg - Behandeling -

Psycho-educatie

Kinderen en (jong) volwassenen met een ontwikkel- en/of gedragsproblemaiek ervaren in het dagelijks leven beperkingen; ze voelen zich anders dan anderen. Door psycho- educatie is het mogelijk meer te leren over jezelf, de diagnose, en hoe je hier mee om kunnen gaan. Doel is altijd het kind of de (jong) volwassene zoveel mogelijk zelf tot zelfinzicht te laten komen. Verder kan kennisvergroting over de diagnose, in combinatie met tips, helpen de last van de diagnose te verminderen. MEER INFORMATIE

Passe-partout zorg - Behandeling -

Emotie Regulatie Therapie (ERT)

Problematiek op het gebied van emoties kan diverse oorzaken hebben. Binnen de eerste sessies wordt de problematiek in beeld gebracht en geobserveerd door het in specifiek ervaringsgerichte bewegingssituaties te plaatsen. Als er een goed beeld is gevormd van de aard en oorzaakvan de betreffende emotie(s) (boosheid, angst, verdriet, frustratie, etc.), worden er vervolgens doelen opgesteld en worden thematische ervaringsgerichte situaties aangeboden waarin de cliënt kan oefenen met het gewenste alternatieve en adequate uitingsgedrag. MEER INFORMATIE

Passe-partout zorg - Behandeling -

Psychomotorische therapie (PMT)

Situaties die doorgaans moeizaam verlopen in het dagelijks leven van de cliënt, vertaalt de psychomotorisch therapeut naar oefensituaties in de gymzaal. Door middel van beweging en lichaamservaring wordt het gedrag van de cliënt onderzocht, en worden er nieuwe ervaringen op het gebied van voelen en denken opgedaan door te experimenteren met ander gedrag. Als bewegingsoefeningen worden in psychomotorische therapie situaties uit de sport en het bewegingsonderwijs toegepast. MEER INFORMATIE

Passe-partout zorg - Behandeling -

Ervaringsleren

Ervaringsleren is – het woord zegt het al – leren door te ervaren. Deze ervaringen kunnen specifiek opgedaan worden door mensen in uitdagende situaties te plaatsen waarin appèl gedaan wordt op expliciete, vaak onontdekte vaardigheden van de deelnemers. Met behulp van de aangeboden activiteiten werken we aan problemen op sociaal emotioneel gebied. MEER INFORMATIE

 “A little less conversation, a little more action” (Elvis Presley)

Passe-partout zorg - Behandeling -

Training 'Leren leren'

Veel jongeren hebben moeite met leren. Tijdens de middelbare school kunnen leerlingen tegen allerlei problemen rondom het leren aanlopen. Het gevolg hiervan kan zijn dat het leren frustratie oplevert, de prestaties onder de maat blijven en het zelfbeeld van de jongere er onder lijdt. Tijdens de training gaan jongeren aan de slag met hun eigen ontwikkeling in het leerproces. Zo leren ze om te gaan met plannen en organiseren, time-management, effectieve leerstrategieën toepassen, motivatie op peil houden en zelfstandigheid / zelfredzaamheid ontwikkelen rondom het leerproces. MEER INFORMATIE