Emotie regulatie therapie (ERT)

Emotie Regulatie Therapie (ERT)

Emotie Regulatie Therapie (ERT).

Problematiek op het gebied van emoties kan diverse (gecombineerde) oorzaken hebben. Bij sommige ligt er een diagnose aan de grondslag, bij een andere hebben bepaalde life-events veel invloed op het emotioneel functioneren, bij sommige komt het door overvraging en weer bij andere is het sterk karakter gebonden.

Binnen de ERT wordt gewerkt op  basis van Pyscho Motorische Therapie(PMT). Aanvankelijk wordt binnen de eerste sessies de problematiek in beeld gebracht/verklaart door de cliënt in specifiek ervaringsgerichte bewegingssituaties te plaatsen waarin het gedrag geobserveerd kan worden.

Als er een goed beeld is gevormd van de aard en oorzaakvan de betreffende emotie(s) (boosheid, angst, verdriet, frustratie, etc.), worden er vervolgens doelen opgesteld en worden thematische ervaringsgerichte situaties aangeboden waarin de cliënt kan oefenen met het gewenste alternatieve en adequate uitingsgedrag.

Tevens wordt de omgeving van een cliënt waar mogelijk en noodzakelijk betrokken bij het traject, om de cliënt zo de gelegenheid te geven het nieuwe geleerde gedrag toe te passen in het dagelijks leven.