Ik en jij, voelen, denken, doen

Deze training is bedoeld voor alle jongens en meisjes van 7 tot en met 12 jaar om te leren over zichzelf en anderen en te oefenen met communicatie, voelen, denken en doen.

 

“Katja heeft autisme en voelt zich heel alleen en onbegrepen”

“Boris wordt heel snel boos en maakt constant ruzie met iedereen”

“Jane is erg verlegen en kan moeilijk vriendjes maken; ze weet nooit wat ze moet zeggen”

“Sander heeft constant buikpijn en slaapt heel slechts als hij op school een proefwerk heeft”

“Debbie is erg vaak bang en moet daardoor steeds huilen” 

Werkwijze

Ik en jij voelen, denken en doen is geschikt voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar met gedragsproblemen, problemen bij emotieregulatie, ADHD, autisme, faalangst, sociale angst psychosomatische klachten of een negatief zelfbeeld.

Met behulp van uiteenlopende oefeningen, spelletjes en informatie worden in zes verschillende trainingsblokken van drie bijeenkomsten van 2 uur de kinderen allerlei praktische dingen aangeleerd die zij kunnen gebruiken in het dagelijks leven. Hierbij leren zij over zichzelf en anderen. Vooraf is er een intakegesprek met kind en ouder(s). Na elke bijeenkomst is er terugkoppeling aan ouders en ieder blok wordt tevens afgesloten met een ouder/begeleiderbijeenkomst zodat alles in de praktijk kan worden toegepast. Indien er sprake is van individuele- groeps- of logeerbegeleiding bij Passe-Partout worden de geleerde vaardigheden doorgetraind en geoefend in de praktijk. Natuurlijk is het ook mogelijk om eventueel begeleidings van overige organisaties bij de training te betrekken.

Aandachtpunten in de training:

De hele training kan worden doorlopen, maar tevens is het mogelijk alleen de nodige blokken afzonderlijk te volgen. Er wordt gewerkt met 5 tot 8 deelnemers per groep. De training wordt afhankelijk van een zorgpolis (gedeeltelijk) vergoed of kan worden gefinancierd vanuit het PGB.

 • Psycho-educatie
 • Cognitieve-gedragstherapie met GGG-schema en  STOPlicht-methode
 • Emotie-regulatie met lekker in je vel schema
 • Sociale vaardigheidstraining
 • Ervaringsgerichte oefeningen met ademhaling, ontspanning en mindfulness
 • Oplossingsgericht werken

Opbouw van de training

 • Trainingsblok 1 Iedereen is anders: psycho-educatie over de werking van het lichaam, de hersenen, beperkingen als autisme, ADHD, Asperger, etc., en kinderen zelf en hun omgeving.
 • Trainingsblok 2 Communicatie en sociale vaardigheden: verbale en non-verbaal communicatie, luisteren, feedback geven en ontvangen, vragen.
 • Trainingsblok 3 Gevoelens en emotieregulatie: emoties herkennen, benoemen en ingrijpen bij negatieve gevoelens. Emotie-regulatie met behulp van het lekker-in-je-vel-schema.
 • Trainingsblok 4 Omgaan met gevoelens en gedachten: automatische gedachten, denkfouten en gedachtenexperimenten.
 • Trainingsblok 5 voelen, denken en doen: gedrag veranderen door probleemoplossing o.a. via GGG-schema’s en de STOPlicht-methode Stop-Denk-Doe.
 • Trainingsblok 6 Weerbaarheid en pesten: zelfbeeld verbeteren, zelfvertrouwen vergoten, sociale vaardigheden versterken en leren omgaan met plagen en pesten.

Aanmelden voor een kosteloos informatie- en/of gesprek?

Indien u interesse heeft in één van onze diensten kunt u zich aanmelden doormiddel van het invullen van onsaanmeldformulier. We nemen hierna binnen 72 uur contact met u op om een afspraak te maken voor een kosteloos en vrijblijvend informatie en/of intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt uw zorgvraag verduidelijkt en bespreken we of Pass-Partout Zorg iets voor u en/of uw gezin kan betekenen.

Ook kunt u zich aanmelden door telefonisch contact op te nemen met Passe-Partout Zorg: 0642636978 of een mail te sturen naar info@passepartoutzorg.nl.