Psyoeducatie

Psycho-educatie voor kinderen/jongeren/(jong) volwassenen

Kinderen/jongeren met een stoornis ervaren in het dagelijks leven beperkingen; ze voelen zich anders dan anderen. Dit kan vragen oproepen omdat onduidelijk is wat bijvoorbeeld autisme precies inhoudt. Vragen die voor ouders/verzorgers soms niet of moeilijk te beantwoorden zijn. Het overzien van de gevolgen van deze stoornis voor het persoonlijk leven en de omgeving is vaak niet of moeizaam te overzien. Door psycho- educatie is het mogelijk meer te leren over jezelf, de diagnose, en hoe je hier mee om kunnen gaan. Doel is altijd het kind of de jongere zoveel mogelijk zelf tot zelfinzicht te laten komen. Verder kan kennisvergroting over de stoornis, in combinatie met tips, helpen de last van de stoornis te verminderen. Het stimuleert het bewustwordingsproces en de zelfacceptatie.

De psycho-educatie kan uit één of meer blokken bestaan. Aan de hand van de hulpvraag, leeftijd en reflectiemogelijkheden wordt een traject samengesteld. Diverse materialen kunnen worden gebruikt als leidraad: Ik ben speciaal, Handleiding voor jezelf, Weet jij wat autisme is, Brain Blocks e.a.

Psycho-educatie voor ouders/verzorgers

Het opvoeden van een kind met een beperking is niet makkelijk. Ouders moeten hun manier van opvoeden aanpassen en nieuwe vaardigheden aanleren om hun kind de kans te geven zich optimaal te ontwikkelen. Er moet begrip ontstaan voor elkaars gedrag; dat is de basis. Psycho-educatie kan u helpen om uw kind beter te begrijpen en beter te reageren op het gedrag van uw kind.

 

 

Psycho-educatie voor broertjes/zusjes

Ook voor broertjes en zusjes is het vaak moeilijk om te begrijpen waarom hun broertje/zusje vaak ander gedrag laat zien. Ze weten hier niet mee om te gaan wat veel spanningen op kan leveren. Door psycho-educatie leren broertjes en zusjes het gedrag van het broertje/zusje beter te begrijpen waardoor men hier beter mee om kan leren gaan.