Dagbesteding, Leren & Werken

Passe-partout zorg - Dagbesteding, Leren & Werken -

Arbeidsmatige dagbesteding

Met onze dagbesteding bieden we een plek aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen die geen baan hebben en/of niet (meer) naar school gaan en die opzoek zijn naar een veilige plek waar ze ervaringen op kunnen doen t.a.v. leren en werken. De dagbesteding is erop gericht een zinvolle, actieve en creatieve dagbesteding te bieden. Er wordt een traject op maat van start gegaan bestaande uit zowel zorg als onderwijs- en leer/werkplek met het uiteindelijke doel de jongere indien mogelijk weer te laten terugstromen naar het onderwijs of een passende arbeidsplek. MEER INFORMATIE KLIK HIER

Passe-partout zorg - Dagbesteding, Leren & Werken -

Re-integratie & jobcoaching

Zodra een deelnemer voldoet aan de competenties om een start te maken binnen de reguliere arbeidsmarkt wordt er gestart met bemiddeling naar een passende arbeidsplek. De trajectbegeleider helpt (daar waar nodig) bij het vinden (en indien nodig aanpassen) van een baan. Trajectbegeleiding heeft als doelstelling de inzetbaarheid van de deelnemer te vergroten, de duurzaamheid van de plaatsing te bevorderen en daarmee uitval te voorkomen. Het uiteindelijke doel is dat de deelnemer optimaal kan functioneren als een zo volwaardig mogelijk medewerker binnen het vrije bedrijf. 

Passe-partout zorg - Dagbesteding, Leren & Werken -

Sociale activering / Re-integratietraject

Voor deelnemers waarvoor de stap naar regulier werk bij een extern bedrijf of organisatie nog te groot is zijn er mogelijkheden binnen de sociale onderneming Dotzz & Delizz http://www.dotzzlifestyle.nl/c-2976329/over-dotzz/. Deelnemers kunnen er 'leren in de praktijk' met als doel hen optimaal voor te bereiden op deelname aan de reguliere arbeidsmarkt. We bieden een beschermde werkplek midden in de maatschappij, een participatieplek, en tussenstap naar de reguliere arbeidsmarkt. Hier kan men op verschillende werkgebieden talenten ontdekken, ervaring opdoen, oefenen en werken aan werknemersvaardigheden en (indien mogelijk) toewerken naar een reguliere baan. Het vormt de brug tussen de dagbesteding en een externe werkplek. 

Passe-partout zorg - Dagbesteding, Leren & Werken -

Training & coaching interne werkbegeleiders / werkgevers

De praktijk leert dat adequate begeleiding en ondersteuning nodig is voor duurzame plaatsing van werknemers met een psychische- en/of ontwikkelbeperking. Kennis bij werkgever en collega’s, over de beperking en de gevolgen daarvan op de werkomgeving, is daarbij essentieel. Doormiddel van een training (eventueel gecombineerd met coaching), voor werkgevers en collega werknemers  wordt de interne ondersteuning op de werkplek te versterkt.

Passe-partout zorg - Dagbesteding, Leren & Werken -

Schoolbegeleiding/studiebegeleiding

Kinderen met een beperking lopen, of dat nu in het regulier of speciaal onderwijs is, tegen problemen aan en hebben behoefte aan begeleiding. Vaak is het intellect niet het probleem, maar eerder het organiseren van alles wat te maken heeft met school. Leren is niet altijd makkelijk. Veel jongeren hebben moeite met plannen, behoefte aan structuur en zelfdiscipline, of willen zelfstandiger leren werken. Sommigen zijn snel afgeleid of missen motivatie, hebben een achterstand of een leerprobleem. In al deze situaties kan schoolbegeleiding een uitkomst zijn. MEER INFORMATIE KLIK HIER

Passe-partout zorg - Dagbesteding, Leren & Werken -

Sociale onderneming Dotzz & Delizz

Dotzz is een winkel met een breder doel dan alleen leuke spullen maken en verkopen. Samen een lach toveren op vele gezichten, mensen laten stralen en het beste in ze naar boven halen. Dat is ons hoofdmotto. Dotzz zet zich in voor mensen die net even wat extra aandacht nodig hebben.

http://www.dotzzlifestyle.nl/c-2976329/over-dotzz/