Dagbesteding

Dagbesteding

De wens om als “gewoon” kind of jong volwassene te participeren in de samenleving resulteert vaak in overvraging van zichzelf en daaruit voorvloeiende (gedrags)problemen. Het ontbreken van zelfkennis, verantwoordelijkheidsgevoel of motivatie maakt het er niet makkelijker op. Met onze dagbesteding bieden we een plek aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen die geen baan hebben en/of niet (meer) naar school gaan en die opzoek zijn naar een veilige plek waar ze ervaringen op kunnen doen t.a.v. leren, werken en vrije tijd. De dagbesteding is erop gericht een zinvolle dagbesteding te bieden. Er wordt een traject op maat van start gegaan bestaande uit zowel zorg als onderwijs- en leer/werkplek met het uiteindelijke doel de jongere indien mogelijk weer te laten terugstromen naar het onderwijs of een passende arbeidsplek.


·         4 t/m 16 jaar

De focus ligt op het ontwikkelen van sociaal-emotionele vaardigheden en weer "leerbaar" worden. Het doel  is om kinderen, wanneer zij daar aan toe zijn, in te laten stromen in regulier of speciaal onderwijs. Ook kan de dagbesteding dienen als vervanging van onderwijs indien er sprake is van een ‘leerplichtontheffing’.

·         16 t/m 30 jaar

Voor jongeren en jong volwassenen met een beperking is de stap naar werk vaak moeilijker dan voor anderen. Samen met de deelnemer wordt er gezocht naar de sterke punten en kijken we naar wat hij/zij wel wil en kan. Het uitgangspunt is een veilige plek voor jongeren en jong volwassenen met behoefte aan sociale activering en opbouw van dagritme. Het doel is om een dagstructuur aan te bieden en persoonlijke groei, sociale vaardigheden en zelfredzaamheid te bevorderen.