Schoolbegeleiding/ studiebegeleiding

Kinderen met een beperking lopen, of dat nu in het regulier of speciaal onderwijs is, tegen problemen aan en hebben behoefte aan begeleiding.

Vaak is het intellect niet het probleem, maar eerder het organiseren van alles wat te maken heeft met school. Leren is niet altijd makkelijk. Veel jongeren hebben moeite met plannen, behoefte aan structuur en zelfdiscipline, of willen zelfstandiger leren werken. Sommigen zijn snel afgeleid of missen motivatie. Anderen hebben een achterstand of een leerprobleem. In al deze situaties kan schoolbegeleiding een uitkomst zijn.

Passe-Partout Zorg biedt begeleiding op school, in en buiten de klas, of in de thuissituatie. Er wordt concreet met het kind gewerkt aan doelen, met gebruikmaking van aanpassingen. Dat kan zijn de werkplek in de klas, of visualisatie van het lesmateriaal en het dagprogramma.

De schoolbegeleiding kan op verschillende manieren in gezet worden, bijvoorbeeld;

  • Voor extra toezicht en begeleiding in de klas;
  • Voor het leren plannen en organiseren van alles wat te maken heeft met school;
  • Om structuur aan te brengen in bijvoorbeeld het leren;
  • Remedial teaching;
  • Training: leren mindmappen;
  • etc.

Mindmappen

Door gebruik te maken van een mindmap kan het leren vergemakkelijkt worden. Een mindmap is een informatieboom waarin vanuit een kernwoord takken worden getrokken die bijzaken bevatten. Zo wordt het centrale idee in duidelijke, overzichtelijke, logische stukken opgedeeld. Het helpt je om op een creatieve manier een samenvatting te maken, je gedachten te ordenen, structuur aan te brengen en verbanden te leggen. De leerstof wordt visueel en inzichtelijk waardoor hij beter opgenomen wordt.

Voorbeeld

Jasper

Jasper is 14 jaar en heeft PDD-NOS. Jasper heeft een normaal IQ en kreeg op de basisschool een HAVO-advies. Omdat de school de benodigde begeleiding niet kan bieden, gaat Jasper nu naar het VMBO-T. Jasper kan niet terecht op de HAVO, omdat daar verwacht wordt dat leerlingen zelfstandig kunnen werken. Dat kan Jasper niet. Als de docent iets op het bord schrijft, moet een begeleider dat zeggen,anders ontgaat het Jasper. De school levert zelf extra begeleiding om Jasper ‘bij de les te houden’, maar Jasper heeft meer begeleiding nodig dan de school kan bieden. Als Jasper zich verveelt (doordat hij onder zijn niveau zit), begint hij vaak andere kinderen te duwen. Jasper krijgt af en toe ook woedeaanvallen als dingen anders gaan dan hij wil. Hij kwetst dan ook regelmatig andere

kinderen. Omdat deze kinderen last hebben van zijn gedrag, heeft Jasper van Bureau Jeugdzorg

een indicatie voor Begeleiding klasse 2 in het kader van toezicht op school gekregen waardoor Jasper zijn HAVO diploma kan halen.