Individuele Begeleiding

Passe-partout zorg - Individuele Begeleiding -

Gespecialiseerde (thuis) begeleiding

De begeleiding en ondersteuning die geboden wordt is per cliënt verschillend en wordt bepaald door de wensen en behoeften van het gezin, het kind, de jongere of (jong)volwassene. Het doel is om de mogelijkheden uit te breiden, competenties te vergroten en de thuissituatie te verbeteren. Bjivoorbeeld: ondersteuning van ouders, vergroten zelfstandigheid en zelfredzaamheid, ontlasting, oefenen van sociaal emotionele vaardigheden. MEER INFORMATIE

Passe-partout zorg - Individuele Begeleiding -

Individuele (thuis) begeleiding

Ouders van een kind met ontwikkel- en/of gedragsproblematiek kunnen, door de ‘boven gebruikelijke druklast’, soms wel een steuntje in de rug gebruiken. We bezorgen niet alleen u een paar ontspannen uurtjes, maar ook uw kind. We gaan er bijvoorbeeld samen op uit, of maken het thuis gezellig met leuke activiteiten. MEER INFORMATIE

Passe-partout zorg - Individuele Begeleiding -

Begeleiding bij zelfstandig wonen

Een groot aantal mensen ervaren regelmatig problemen ‘in de weg naar zelfstandigheid’. Ze kunnen het lastig vinden om zelfstandig het huishouden te organiseren, om te gaan met de bijbehorende financiën en administratie, het indelen van hun dag, omgaan met geld en moeite hebben met het aangaan van sociale contacten etc. Deze jongeren hebben extra ondersteuning nodig op het gebied van wonen. Samen met de jongere wordt gezocht naar een goede omgang met de problematiek en een daarbij passende woon- en leefsituatie. MEER INFORMATIEPasse-partout zorg - Individuele Begeleiding -

Systeem (gezins) begeleiding

Bij Passe-Partout hechten we er veel waarde aan om gezins- en/of familieleden, en andere belangrijke peronen uit de omgeving, verder op weg te helpen en te betrekken bij de hulpverlening. Ze zijn vaak ontzettend belangrijk voor iemands ontwikkeling. De begeleiding die passe-partout biedt is dan ook niet alleen op het kind of de jong volwassene gericht. MEER INFORMATIE

 

Passe-partout zorg - Individuele Begeleiding -

Jobcoaching

Zodra een deelnemer voldoet aan de competenties om een start te maken binnen de reguliere arbeidsmarkt wordt er gestart met bemiddeling naar een passende arbeidsplek. De trajectbegeleider helpt (daar waar nodig) bij het vinden (en indien nodig aanpassen) van een baan. Trajectbegeleiding heeft als doelstelling de inzetbaarheid van de deelnemer te vergroten, de duurzaamheid van de plaatsing te bevorderen en daarmee uitval te voorkomen. Het uiteindelijke doel is dat de deelnemer optimaal kan functioneren als een zo volwaardig mogelijk medewerker binnen het vrije bedrijf. 

Passe-partout zorg - Individuele Begeleiding -

School/Studie begeleiding

Kinderen met een beperking lopen, of dat nu in het regulier of speciaal onderwijs is, tegen problemen aan en hebben behoefte aan begeleiding. Vaak is het intellect niet het probleem, maar eerder het organiseren van alles wat te maken heeft met school. Leren is niet altijd makkelijk. Veel jongeren hebben moeite met plannen, behoefte aan structuur en zelfdiscipline, of willen zelfstandiger leren werken. Sommigen zijn snel afgeleid of missen motivatie, hebben een achterstand of een leerprobleem. In al deze situaties kan schoolbegeleiding een uitkomst zijn. MEER INFORMATIE KLIK HIER

Passe-partout zorg - Individuele Begeleiding -

Ervaringsleren

Ervaringsleren is – het woord zegt het al – leren door te ervaren. Deze ervaringen kunnen specifiek opgedaan worden door mensen in uitdagende situaties te plaatsen waarin appèl gedaan wordt op expliciete, vaak onontdekte vaardigheden van de deelnemers. Met behulp van de aangeboden activiteiten werken we aan problemen op sociaal emotioneel gebied. MEER INFORMATIE

 “A little less conversation, a little more action” (Elvis Presley)