Begeleid zelfstandig wonen

Begeleiding bij (de voorbereiding van) zelfstandig wonen

Mensen met psychosociale beperkingen, vaak samenhangend met een psychiatrische aandoening zoals o.a. AD(H)D en/of autisme of LVB problematiek kunnen ambulante woonbegeleiding ontvangen, maar ook begeleid zelfstandig wonen is een optie.

Woon je op jezelf of wil je graag zelfstandig gaan wonen? Passe-partout Zorg kan je hierbij begeleiden. 

Een groot aantal mensen ervaren regelmatig problemen ‘in de weg naar zelfstandigheid’. Ze kunnen het lastig vinden om zelfstandig het huishouden te organiseren, om te gaan met de bijbehorende financiën en administratie, het indelen van hun dag, omgaan met geld en moeite hebben met het aangaan van sociale contacten etc. Deze jongeren hebben extra ondersteuning nodig op het gebied van wonen. De mate van ondersteuning hangt af van de ernst van de beperking en bijkomende problemen. De begeleiding vind plaats in de eigen woonsituatie waarbij nadrukkelijk het uitgangspunt is dat de jongere zelf de regie over zijn eigen leven heeft en behoudt. Samen met de jongere wordt gezocht naar een goede omgang met de problematiek en een daarbij passende woon- en leefsituatie.

Na een intakegesprek, waarin de zorgvraag wordt verduidelijkt, wordt er gezocht naar een passende begeleider en vindt er een kennismakingsgesprek plaats. Indien deze eerste ontmoeting door beide partijen als positief wordt ervaren, kan er gestart worden met de begeleiding. De begeleider gaat samen met de cliënt en eventueel de ouders/verzorgers inventariseren bij welke woonvaardigheden begeleiding of training gewenst is. Deze doelen worden verwerkt in het persoonlijk begeleidingsplan.

Doel van de begeleiding: De cliënt kan zo zelfstandig mogelijk wonen.

Dit kan door de cliënt in bepaalde vaardigheden te trainen, bijvoorbeeld koken of de was doen; maar het kan ook door passende hulpmiddelen aan te bieden.

Waarin kan de jongere begeleid worden?

 • Huishouden (koken, boodschappen doen, wassen, schoonmaken etc.)
 • Plannen en organiseren
 • Structuur in de dag aanbrengen (vaste dagindeling)
 • Omgaan met geld en leren sparen
 • Administratie
 • Omgaan en invullen van vrije tijd
 • Leren omgaan met problemen
 • Vinden van dagbesteding: werk of school
 • Omgaan met anderen (ouders, familie en leeftijdgenoten)
 • Sociaal netwerk vergroten
 • Leren om een balans te vinden tussen werk, vrije tijd en huishouden etc

De begeleiding is praktisch en activerend van aard . De begeleider neemt de zaken niet over, maar werkt samen met de cliënt aan de gestelde doelen.

De cliënt maakt zijn/ haar eigen keuzes en indien nodig kan door de begeleiding suggesties of adviezen gegeven worden om tot een keuze te komen. Daarnaast zal de begeleiding de cliënt zoveel mogelijk proberen te stimuleren, activeren en motiveren om eigen initiatieven te nemen of taken te gaan uitvoeren. 

Hierbij zal de begeleider de cliënt waar mogelijk is positief bekrachtigen, door het geven van complimenten, zodat men hieruit leert wat goed gaat en wat verder nog aandacht nodig heeft.

Door handvatten aan te reiken, structuur te bieden, cliënten inzicht in de eigen situatie te verschaffen, hen de mogelijkheid te bieden zaken te relativeren, gaan cliënten vaak vooruit voor wat betreft zelfstandigheid en zelfredzaamheid.