Ervaringsleren

Elk mens kan veranderen en groeien, ieder op zijn eigen manier, al dan niet met een helpende hand. Met behulp van ervaringsleren zijn we in staat om de gewenste ontwikkeling en groei krachtig te stimuleren, rekening houdend met de mogelijkheden en beperkingen van het individu

Wat is ervaringsleren?

Ervaringsleren is – het woord zegt het al – leren door te ervaren. Ervaringsleren gaat ervan uit dat leren en gedragsverandering het resultaat zijn van directe ervaringen. Deze ervaringen kunnen specifiek opgedaan worden door mensen in uitdagende situaties te plaatsen waarin appèl gedaan wordt op expliciete, vaak onontdekte vaardigheden van de deelnemers. Dit doen we door middel van het aanbieden van stimulerende, uitdagende, tot de verbeelding sprekende en avontuurlijke activiteiten in de buitenlucht. Bij ervaringsleren gaat het om herkennen, erkennen enverkennen!

Met behulp van de aangeboden activiteiten werken we aan problemen op sociaal emotioneel gebied, angsten, laag zelfbeeld, gebrek aan zelfvertrouwen of vertrouwen in een ander, probleemoplossend vermogen, sociale vaardigheden en communicatieve vaardigheden. In het ervaringsleren staat bewegen, ervaren en leren centraal. De aangeboden methodiek zet aan tot doelen stellen en oplossingen vinden, en haalt het beste in mensen naar boven.

Tijdens diverse opdrachten komen op natuurlijke wijze thema's als respect, vertrouwen, veiligheid en samenwerking aan bod. Bij de debriefing (evaluatie) van de activiteiten zal dieper ingegaan worden op de processen die zich tijdens de activiteiten afspelen. Hiermee maken we dan een transfer naar de alledaagse praktijk, de thuissituatie, school, werk etc.

Verwachtingen van ervaringleren

Verwacht niet dat we kant-en-klare oplossingen aandragen. We leren geen trucjes aan waarmee je kunstmatig je gedrag kunt veranderen. Zo’n oplossing is geen lang leven beschoren, omdat ze niet vanuit jezelf komt. En dat is nu net de kracht van ervaringsleren. De best mogelijke oplossing ontstaat op het moment zelf, vanuit een groep of individu. Ervaringsleren helpt je om die oplossingen naar boven te halen. Dat gaat niet vanzelf en kost veel energie. Maar het eindresultaat is er dan ook naar.

De ervaringsleer-trainers zijn opgeleid om op het juiste moment in een ontwikkelingsproces in te grijpen en bij te sturen. Op momenten dat het nodig is prikkelen en stimuleren we jou en je groep met als doel om je (weer) op weg te helpen en een stap verder te zetten.

Met een op maat gemaakt programma van activiteiten en oefeningen, creëren wij in de buitenlucht (en af en toe ook binnen) een optimale omgeving voor het opdoen van nieuwe ervaringen.

Ervaringsleren kan zowel individueel, in een systeem of in groepsverband ondersteuning bieden. Informeer naar de mogelijkheden.

Wat wij doen????

“A little less conversation, a little more action”

(Elvis Presley)