Individuele (thuis) begeleiding

(Intensieve) individuele thuisbegeleiding en Gezinscoaching

De begeleiding en ondersteuning die bij de thuisbegeleiding geboden wordt is per gezin verschillend en wordt bepaald door de wensen en behoeften van de ouder en het kind / de (jong) volwassene

Wij bieden 3 verschillende varianten thuisbegeleiding aan:

* Individuele (Thuis) Begeleiding

Tijdens de begeleidingsmomenten gaat het vooral om het ondersteunen en begeleiden van het kind/jong volwassenen en de ouders. Er wordt er gewerkt aan doelen, die vooraf samen opgesteld in het begeleidingsplan.

De begeleiding wordt ingezet voor het oefenen van nieuwe vaardigheden en gedrag.

Voorbeelden hiervan zijn:

- leren plannen en organiseren

- aanbrengen van stuctuur in de dag

- inzetten van hulpmiddelen (picto's, dagprogramma's, beloningssystemen)

sociale vaardigheden

- zelfvertrouwen

- zelfstandigheid

- zelfredzaamheid

- TOM training

- inzicht in het eigen handelen en het handelen van anderen

psycho-educatie

- etc.

Het doel is om de mogelijkheden uit te breiden, de thuissituatie te verbeteren en de competenties van uw kind te vergroten. Veelal wordt hier gebruik gemaakt van psycho-educatieve elementen.

* Systeem (gezins) begeleiding

De begeleiding die passe-partout biedt is niet alleen voor uw kind. Het heeft ook als doel om u als ouder verder op weg te helpen bij het opvoeden van het kind. De begeleider gaat samen met u op zoek naar mogelijkheden om de opvoedsituatie te optimaliseren en een eventuele negatieve spiraal waar het gezin in terecht is gekomen te doorbreken. U kunt uw opvoedingsvaardigheden uitbreiden en meer inzicht krijgen in het gedrag en de problematiek van uw kind zodat u hier beter op in kunt spelen. Tevens kunnen wij u helpen bij het invoeren van specifieke methodieken en hulpmiddelen zoals het aanbrengen van structuur en/of een dagprogramma in het verloop van de dag. Daarnaast kan de begeleider u ondersteunen bij gesprekken op school of andere instanties. 

Begeleider

Na een intakegesprek, waarin de zorgvraag wordt verduidelijkt, wordt er gezocht naar een passende begeleider en vindt er een kennismakingsgesprek plaats. Indien deze eerste ontmoeting door beide partijen als positief wordt ervaren, kan er gestart worden met de begeleiding en wordt het begeleidingsplan geschreven. Voor verdere informatie zie onze werkwijze. De dagen en tijden waarop de thuisbegeleiding geboden wordt bepaalt u in overleg met de begeleider.

Doelen

Binnen de thuisbegeleiding wordt aan individuele doelen gewerkt. Tijdens het intakegesprek wordt per kind en per gezinssysteem besproken wat de hulpvraag is en deze wordt vertaald naar korte en lange termijndoelen, welke verwerkt worden in een begeleidingsplan. Na ieder begeleidingsmoment zorgen de begeleiders voor voortgangsverslagen binnen het cliëntdossier.

Waar

De thuissituatie is het uitgangspunt van de thuisbegeleiding, natuurlijk is ergens naartoe gaan ook een mogelijkheid. Zo kan de begeleider vanwege de geformuleerde doelen het het kind boodschappen gaan doen, naar een sportclub gaan of met het openbaar vervoer ergens naar toe gaan.

Aanmelden voor één van onze diensten of een vrijblijvend gesprek?

Indien u interesse heeft in één van onze diensten kunt u zich aanmelden doormiddel van het invullen van ons aanmeldformulier.

We nemen hierna binnen 72 uur contact met u op om een afspraak te maken voor een kosteloos en vrijblijvend informatie en/of intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt uw zorgvraag verduidelijkt en bespreken we of Pass-Partout Zorg iets voor u en uw gezin kan betekenen.

Ook kunt u zich aanmelden door telefonisch contact op te nemen met Passe-Partout Zorg: 06-42636978 of een mail te sturen naar info@passepartoutzorg.nl.