Systeem (gezins) begeleiding

Een gezin en familie zijn -samen met andere mensen in een systeem- vaak ontzettend belangrijk voor iemands ontwikkeling. Je bent immers samen opgegroeid, je wordt door elkaar gevormd.

Ook als iemand problemen ervaart en hulp nodig heeft, is er voor de omgeving een belangrijke rol weggelegd. Deze kring van naaste familie om de hulpvrager heen noemen we in vaktaal 'systeem'.
Bij Passe-Partout hechten we er veel waarde aan om gezins- en/of familieleden te betrekken bij de hulpverlening.

De begeleiding die passe-partout biedt is dan ook niet alleen op het kind of de jong volwassene gericht. Het heeft ook als doel om ouders/verzorgers, en andere belangrijke personen uit de omgeving, verder op weg te helpen en te betrekken in de hulpverlening.

Passe-Partout heeft verschillende vormen van systeem (gezins) begeleiding. Meestal vindt de begeleiding bij u thuis plaat in uw eigen, vertrouwde omgeving

De begeleider gaat samen met u op zoek naar mogelijkheden om de opvoedsituatie te optimaliseren en een eventuele negatieve spiraal waar het gezin in terecht is gekomen te doorbreken. U kunt uw opvoedingsvaardigheden uitbreiden en meer inzicht krijgen in het gedrag en de problematiek van uw kind zodat u hier beter op in kunt spelen en er mee om leert gaan. Tevens kunnen wij u helpen bij het invoeren van specifieke methodieken en hulpmiddelen zoals het aanbrengen van structuur en/of een dagprogramma in het verloop van de dag. Daarnaast kan de begeleider u ondersteunen bij gesprekken op school of andere instanties.

Maatwerk

Systeem (gezins) begeleiding is maatwerk. We kijken daarom altijd eerst goed naar uw situatie. Daarna bepalen we welke mogelijkheden het beste bij u en uw gezin passen. En samen met u stellen we dan een plan op. We bekijken regelmatig of dit plan moet worden aangepast.