Naschoolse studie groepsbegeleiding

Naschoolse studiebegeleiding

 

Passe-Partout Zorg wil leerlingen met o.a. autisme of AD(H)D, middels een passende naschoolse studiebegeleiding, de kans bieden op het eigen niveau te presteren en een opleiding die past bij hun capaciteiten succesvol af te ronden. Het toewerken naar steeds meer zelfstandigheid vormt hierbij het uitgangspunt.

* Individuele studiebegeleiding (ma t/m do: 14.00-21.00 uur)

* Naschoolse studiegroep Meijel & Geldrop (ma t/m vrij: 14.00-18.00 uur)

* Voorbereiding op het voortgezet onderwijs (di of do: 15.30-17.30 uur)

 

Naschoolse (studie) groepsbegeleiding 12+

Passe-Partout Zorg wil jongeren, met o.a. autisme, AD(H)D of een aanverwante beperking, een passende naschoolse (studie) begeleiding bieden. En daarmee de kans om op het eigen niveau te presteren en een opleiding, die past bij hun capaciteiten, succesvol af te ronden. Het toewerken naar steeds meer zelfstandigheid vormt hierbij het uitgangspunt.

 

Jongeren met een beperking lopen bij de overstap van het Primair Onderwijs naar het Voorgezet Onderwijs vaak tegen allerhande problemen aan. Meestal is het intellect niet het probleem, maar zijn de hoeveelheid veranderingen, verrassingen en het verwerken van de grote hoeveelheid aan nieuwe informatie hiervan de oorzaak.

 

De jongeren krijgen te maken met een schoolsysteem waarin ze geacht worden veel zaken zelfstandig uit te voeren, die ze vaak nog niet kunnen overzien. Ook moeten ze zich bewegen door een, voor hun, sociale jungle om hun doel te bereiken: een diploma behalen. De vele veranderingen brengen verwarring en onrust met zich mee. Er komt  organisatietalent en zelfdiscipline bij kijken. De jongeren lopen hierdoor het risico voortijdig af te moeten haken.

 

Steeds meer reguliere scholen spannen zich in om een leeromgeving te creëren voor deze jongeren. In de praktijk blijkt echter vaak dat de middelen en faciliteiten nog niet afdoende zijn. Je kunt immers niet verlangen dat reguliere scholen zich in een korte tijd volledig kunnen aanpassen aan alle jongeren met een extra hulpvraag. De naschoolse studiebegeleiding van Passe-Partout Zorg kan daarbij de aanvullende, cq ondersteunende begeleiding, bieden die nodig is om toch succesvol het reguliere onderwijs te doorlopen. En zo een passend diploma te behalen.

 

 

Werkwijze & begeleidingsdoelen

 

Na een intakegesprek wordt er gekeken welke vorm van begeleiding (individuele begeleiding en/of naschoolse studiegroep begeleiding) het beste aansluit. Daarna wordt er een persoonlijk begeleidingsplan geschreven.

 

Er wordt gestreefd naar een nauwe samenwerking tussen de leerling, begeleider, ouders, mentor en eventuele (rugzak)begeleider op school.

 

Voorbeelden van doelen waaraan tijdens de groepsbegeleiding gewerkt wordt zijn:

·         Zelfstandig leren plannen, organiseren en maken van het huiswerk

·         Vergroten van studievaardigheden

·         Samenwerken

·         Verbeteren van de motivatie, werkhouding en discipline

·         Sociale vaardigheden

·         Voorbereiden op het voortgezet onderwijs (groep 8, SOS map)

 

Naast studie- en sociale vaardigheden is er ook aandacht voor het psychisch welbevinden van de leerling. Voorbeelden hiervan zijn: Heeft de leerling zijn draai gevonden in de klas, kan hij samenwerken met medeleerlingen, weet hij hoe hij hulp kan vragen aan een docent, weet hij wat hij kan doen in de pauzes en tussenuren (vrije ruimte), biedt de school/opleiding voldoende uitdaging?

 

Wie Wat Waar Wanneer Hoe & Kosten

 

Wie: jongeren uit het voortgezet onderwijs met een extra hulpvraag

 

Wat: zelfstandig leren studeren, plannen en de juiste aanpak kiezen & vergroten van sociale zelfredzaamheid

 

Waar:

          Meijel; Roggelsedijk 9

          Eindhoven/Geldrop; Parallelweg 10 Geldrop

 

Wanneer: maandag t/m donderdag van 14.00 tot 18.00 uur

 

Hoe: Hoe ziet een dag op de naschoolse (studie) groepsbegeleiding eruit?

Na schooltijd kom je naar onze locatie toe. Indien het (nog) niet mogelijk is om zelfstandig te reizen kan er samen met Passe-Partout Zorg naar een passende oplossing gezocht worden. Passe-Partout kan op dat moment het vervoer verzorgen of samen kijken hoe er o.a. geoefend kan worden in het zelfstandig reizen.

 

De begeleider kijkt samen met je het huiswerk door en begeleidt je in het plannen en organiseren van je huiswerk, en kijkt samen met je wat de beste manier is om het huiswerk te maken/leren. Hierna ga je aan de slag in een prikkelvrije ruimte waar leerlingen en jongeren in alle rust begeleid kunnen .worden . Bij vragen kun je bij de begeleiders terecht die je weer verder kunnen helpen. De coach helpt je in een ontspannen (en humorvolle) sfeer bij het plannen, organiseren en structureren van je studie. Daarnaast studeer je zelfstandig  en individueel met meerdere studenten tegelijk. Je zult zien dat je niet de enige bent die tegen dit soort schoolzaken aan loopt!

 

Ontspanning: In de gemeenschappelijke ruimte en ons buitenterrein is er de mogelijkheid om tijdens een pauze, of indien je klaar bent met al het schoolwerk, ter ontspanning een potje te (tafel) voetballen, te biljarten, knutselen, of een ander spel te doen. gezellig te kletsen. De sociale vaardigheden staan hier centraal.

 

 

Kosten: De groepsbegeleiding kan volledig betaald worden vanuit  het ‘rugzakje’ LGF en in een aantal situaties vanuit de AWBZ (PGB)