Thuis

Het doel van begeleiding of behandeling is om de mogelijkheden uit te breiden, competenties te vergroten en de thuissituatie te verbeteren. We gaan samen met u op zoek naar mogelijkheden om de opvoedsituatie te optimaliseren en een eventuele negatieve spiraal waar uw gezin in terecht is gekomen te doorbreken. Bjivoorbeeld: ondersteuning en/of ontlasting van ouders, structuur aanbrengen, ondersteunen bij en het oefenen(inslijten) van vaardigheden op het gebied van zelfstandigheid, zelfredzaamheid, omgang emoties, sociale vaardigheden, inzicht en acceptatie van de beperking etc.

Passe-partout zorg - Thuis -

Systeem(gezins)begeleiding

Bij Passe-Partout hechten we er veel waarde aan om gezins- en/of familieleden, en andere belangrijke peronen uit de omgeving, verder op weg te helpen en te betrekken bij de hulpverlening. Ze zijn vaak ontzettend belangrijk voor iemands ontwikkeling. De begeleiding die passe-partout biedt is dan ook niet alleen op het kind of de jong volwassene gericht. MEER INFORMATIE

Passe-partout zorg - Thuis -

Gespecialiseerde thuisbegeleiding

De begeleiding en ondersteuning die geboden wordt is per cliënt verschillend en wordt bepaald door de wensen en behoeften van het gezin, het kind, de jongere of (jong)volwassene. Het doel is om de mogelijkheden uit te breiden, competenties te vergroten en de thuissituatie te verbeteren. Bjivoorbeeld: ondersteuning van ouders, vergroten zelfstandigheid en zelfredzaamheid, ontlasting, oefenen van sociaal emotionele vaardigheden. MEER INFORMATIE

Passe-partout zorg - Thuis -

Individuele (thuis)begeleiding

Ouders van een kind met ontwikkel- en/of gedragsproblematiek kunnen, door de ‘boven gebruikelijke druklast’, soms wel een steuntje in de rug gebruiken. We bezorgen niet alleen u een paar ontspannen uurtjes, maar ook uw kind. We gaan er bijvoorbeeld samen op uit, of maken het thuis gezellig met leuke activiteiten. MEER INFORMATIE