Werkwijze

Werkwijze

Voor ons staat voorop wie het kind of de (jong) volwassene is, niet wát de persoon heeft. Iedereen wordt door ons benaderd als een uniek individu met veel ontwikkelingsmogelijkheden. Onze zorgverlening varieert daarom van persoon tot persoon, van periode tot ontwikkelingsfase. Iedereen heeft z’n beperkingen maar vooral ook zijn of haar mogelijkheden. Vanuit de beperkingen en mogelijkheden zal er een intensieve begeleiding plaats vinden. Dit om de mogelijkheden zoveel mogelijk te stimuleren en te ontwikkelen.

Door onze kleinschaligheid wordt de geboden begeleiding en zorg persoonlijk, praktisch en flexibel ingevuld. Onze cliënten staan centraal en de zorg wordt zoveel mogelijk vraaggestuurd geleverd.

 

Hoe verloopt de procedure?

Begeleiding en/of behandeling

U meldt uw kind telefonisch of via onze website aan bij Passe-Partout Zorg. Na aanmelding neemt een van onze medewerkers contact met u op om een afspraak te maken voor een kosteloos en vrijblijvend informatie en/of intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt uw zorgvraag verduidelijkt en bespreken we of Passe-Partout Zorg iets voor u en/of uw gezin kan betekenen.

Indien u besloten heeft gebruik te willen maken van onze diensten, bekijken we samen welke begeleider het beste past bij de zorgvraag, wensen en behoeften.

Indien u gebruik wil maken van de logeer- en/of groepsbegeleiding bespreken we daarnaast in welk groepje uw zoon/dochter de beste aansluiting heeft. Wij nemen contact met u op voor een kenningsmakingsgesprek. Indien deze kennismaking als positief wordt ervaren stelt de begeleider in overleg met de ouders een individueel zorgplan op. Hierin komen de doelen te staan waarmee we aan de slag gaan. De oudere kinderen mogen zelf meepraten bij het opstellen van de doelen.

Na ieder begeleidings- en/of behandelmoment zorgen de begeleiders en behandelaars voor voortgangsverslagen binnen het cliëntdossier. Deze voortgang wordt regelmatig met de ouders/verzorgers besproken en beschreven in verslagen die ouders kunnen gebruiken richting CIZ, Bureau Jeugdzorg, UWV, Gemeenten of andere instellingen.

Op vooraf afgesproken momenten zijn er evaluatiegesprekken. Tijdens deze gesprekken bespreken we of de vooraf opgestelde doelen al dan niet behaald zijn en hoe we eventueel verdere ondersteuning kunnen bieden. Het zorgplan wordt hierna indien nodig aangepast.

Daarnaast bespreken we tijdens deze gesprekken de werkwijze en passen wij deze zo nodig aan.

Re-integratie trajecten via gemeente of UWV

Deelnemers worden aangemeld door UWV/Gemeenten maar kan ook door de deelnemer zelf.

Na aanmelding vind een intake gesprek plaatst met een trajectbegeleider/coach van Passe Partout. De wensen,behoeftens en mogelijkheden van de deelnemer worden in kaart gebracht. Hierbij kan het instrument Educatiemeter ingezet worden mocht blijken dat de deelnemer niet weet wat hij wilt om zo de jongere passende begeleiding te bieden bij hun ontwikkeling.

Samen met de deelnemer en de trajectbegeleider/coach worden de bevindingen/stappenplan en het doel van de deelnemer uitgewerkt in zijn trajectplan en wordt ter goedkeuring gestuurd naar UWV/Gemeenten.

Samen gaan we kijken en ervaren welk werk bij jou past. Dit kan dmv het inzetten van stage en/of leerwerkplek intern bij Passé Partout Leert & Werkt op verschillende leergebieden.