Wie zijn we

Waarom de naam Passe-Partout Zorg?

Een passe-partout is een kader op maat om een kwetsbaar kunstwerk en creëert rust en ruimte. Het haalt dat wat je wilt bekijken intenser naar voren waardoor het kunstwerk en zijn kwaliteiten beter tot zijn recht komen.

Dit is precies wat Passe-Partout Zorg wil bieden, zorg op maat. Als we een kind (en zijn gezin) in een passe-partout plaatsen halen we het kind met zijn kwaliteiten en ontwikkelingsmogelijkheden sterker naar voren en zorgen dat deze beter tot zijn recht komen. We creëren rust, veiligheid en ruimte in het gezin zodat het kind zich (weer) verder kan en durft te ontwikkelen. We zijn flexibel binnen duidelijke kaders waardoor iedereen weet waar hij/zij aan toe is.

Wie is Passe-Partout Zorg en wat zijn onze uitgangspunten

Passe-Partout is ruim vier jaar geleden opgericht door Riny Leenders. Samen met een klein team van specialisten, die in het werken met mensen met een beperking regelmatig belemmert werden door regels, beleid en het missen van samenhang, besloot ze het ‘anders’ te gaan doen. Het uitgangspunt is gekanteld en de cliënt en zijn systeem zijn centraal gezet. Met als doel dat mensen met psychische- ontwikkel- en/of gedragsproblematiek zo plezierig mogelijk kunnen wonen, leren, werken en leven. En zoveel mogelijk kunnen aansluiten in hun eigen omgeving.

Passe-Partout onderscheidt zich in positieve zin door een duidelijke missie, visie en werkwijze. Kracht van de organisatie is de combinatie tussen gespecialiseerde zorg, de laagdrempeligheid en persoonlijkheid, de medewerkers, het bestuur en hun kernwaarden en de landelijk gelegen locaties.  

Iedereen wil graag meedoen in de maatschappij en erbij horen. Voor mensen met een beperking is dit niet vanzelfsprekend. Op het moment dat hier ondersteuning bij gevraagd wordt is Passe-Partout er voor het kind, de adolescent, het gezin en het gehele systeem.

Bij de cliënten van Passe-Partout is er vaak sprake van een pervasieve ontwikkelbeperking (bijv. Autisme) wat betekend dat de beperkingen doordringen in het totale ontwikkelingsverloop en zich op alle gebieden van het functioneren manifesteren. Het is dan ook van uiterst belang dat er sprake is van levensloopbegeleiding, maatwerk en samenhang. Passe-Partout zet zich in om sámen met ouders, cliënten en betrokken organisaties bruggen te bouwen om dit te realiseren.

Er worden bijvoorbeeld bruggen gebouwd tussen de 1e lijnszorg en ambulante begeleiding, waardoor verlies van opgedane behandelresultaten wordt voorkomen. Ook worden er bruggen gebouwd tussen regulier en speciaal aanbod. Kennis en expertise wordt ingebracht bij reguliere voorzieningen zodat deze toegankelijk(er) worden voor mensen met een beperking. Voor mensen waarvoor deelname aan een reguliere aanbod niet haalbaar is wordt er een passend alternatief geboden. Binnen gezinnen en hun sociaal netwerk worden verbindingen gelegd, gebruik maken van elkaars krachten. Daarnaast worden er ook verbindingen gelegd tussen organisaties, hulpvormen en collectieve voorzieningen. O.a. op het gebied van school, werk en dagbesteding. Door te delen (en verbinden) kun je vermenigvuldigen. Hierdoor kunnen we voorkomen dat iemand tussen wal en schip raakt en kan er zoveel mogelijk in de eigen omgeving aangesloten worden. Uitgangspunt hierbij is dat de vraag vanuit de cliënt leidend is en niet de beperking of indicatie.

Een cliënt maakt vaak een hele ontwikkeling door binnen Passe-Partout. Tijdens deze periode veranderen zijn of haar mogelijkheden, wensen en behoeften. Dit houden wij voor ogen bij alles wat we doen; levensloopbegeleiding. Door de werkwijze en het aanbod van Passe-Partout kunnen we snel schakelen, trajecten vanuit een integrale aanpak in zetten en in samenhang werken aan het behalen van doelen. Dit is uniek te noemen.

Het team

Kracht van de organisatie is ons team. Ze zijn cruciaal voor de kwaliteit van de zorg. 

Voor de kinderen en hun ontwikkeling is het erg belangrijk dat hun behoeften gezien en begrepen worden en dat hierop ingespeeld wordt. Er wordt dan ook uitsluitend gewerkt met professioneel geschoolde medewerkers die ervaring hebben met deze doelgroep. Kennis van de problematiek en mogelijkheden van de doelgroep is bij ons een pré.

Alle medewerkers  zijn, naast hun kennis en kunde, bewust geselecteerd op hun bevlogenheid en sterke betrokkenheid op de doelgroep en onze organisatie. Dit maakt ons team flexibel en ondernemend in het zoeken naar de juiste insteek voor iedere zorgvraag. 

Voor een overzicht van alle medewerkers kunt u HIER een kijkje nemen in ons smoelenboek

Impressie Locatie Meijel

Waarin onderscheidt Passe-Partout Zorg zich van andere zorgaanbieders?

 

 • Passe-Partout Zorg is een kleinschalige organisatie die graag vraaggericht te werk gaat. Professionaliteit en nabijheid staan bij ons voorop. Onze begeleiders hebben uitsluitend een relevante opleiding op HBO of universitair niveau en beschikken daarnaast over voldoende ervaring met de doelgroep.  

 

 • Er wordt nauw contact onderhouden met ouders of verzorgers, zodat de afstemming en betrokkenheid optimaal blijft. We houden niet van afstandelijkheid en gaan op een betrokken en warme manier te werk en stellen het kind/jongere en zijn gezinssysteem voorop.

 

 • Doordat we kleinschalig te werk gaan zijn we flexibel. We werken niet in hokjes en kunnen hierdor zoveel mogelijk maatwerk bieden. Niets is onmogelijk! We blijven signaleren en afstemmen om tot de gewenste doelen te komen.

 

Ouderraad

Het organogram van de ouderraad :

Kerngroep

De Kerngroep ouderraad is samengesteld uit 7 ouders van jeugdigen die ondersteuning ontvangen van Passe-Partout Zorg aangevuld met 2 medewerkers vanuit Passe-Partout Zorg:

- Karin Dorchholz; notulist

- Jack Baten; secretaris 2

- Nicole Smeets; lid

- Yvonne Barendregt; lid

- Marianne van Lier; voorzitter

- Linda Janssen; lid

- Lean Engelen; secretaris 1

- Anniek Verheijen (PPZ)

- Vera Verlegh (PPZ)

Ook Riny Leenders (Directie) is namens Passe-Partout Zorg geregeld aanwezig bij de vergadering.

 

Subgroepen

Naast de Kerngroep zijn er ook subgroepen aangesteld. De verdeling hiervan is als volgt:

Activiteiten:                                 

 • Ruud   Joosten   
 • Jack Baten
 • Lean   Engelen                 
 • Yvonne   Barendrecht    
 • Suzanne   Kuipers (PPZ)  

Communicatie   / PR:

 • Linda   Janssen
 • Nicole   Smeets
 • Hilde   Wolters
 • Jack   Bater
 • Anniek   Verheijen (PPZ)

Thema   avonden:

 • Karin   Dorchholz
 • Lean   Engelen
 • Yvonne   Barendrecht
 • Vera   Verlegh (PPZ)